تماس با ما


ویژه فروش

تلفن: 45642010  31  98+

 

فکس: 45642020  31  98+

 

ایمیل: sales@qaemcopper.com

کارخانه

نشانی: اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت - جنب بزرگراه اصفهان، تهران - پلاک 636

کدپستی: 16751-83331

تلفن: 45642001  31  98+   (ده خط)

فکس: 45642020  31  98+

ایمیل: info@qaemcopper.com

دفتر تهران

نشانی: تهران - خیابان ایرانشهر شمالی - کوی شهید ملکیان - شماره 21

کدپستی: 68413-15846

تلفن: 88318506  21  98+

          88318507  21  98+

فکس: 88318519  21  98+

ایمیل: info@qaemcopper.com

دفتر مرکزی

نشانی: اصفهان - خیابان آمادگاه - کوی سوره - شماره 33

کدپستی: 15814-81449

تلفن: 32222453   31  98+

          32222944   31  98+

فکس: 32220955  31  98+

ایمیل: info@qaemcopper.com

استخدام: hiring@qaemcopper.com