صنایع مس قائم

1- آزمون جریان گردابی (ادی کارنت)

آزمون جریان گردابی آزمونی غیرمخرب است که غیر یکنواختی‌ها را در لوله مسی مشخص می‌نماید. هرگونه غیریکنواختی در سطوح خارجی و یا داخلی لوله مسی، سیگنالی را ساطع می‌کند که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این آزمون با گذراندن محصول لوله مسی از داخل یک میدان جریان متناوب، با یک و یا چند فرکانس مختلف به انجام می‌رسد. امپدانس الکتریکی کویل بر اساس پارامترهایی همچون ابعاد محصول، نوع آلیاژ، هدایت الکتریکی، خواص مغناطیسی و … اصلاح شده و هر گونه تغییر در این واکنش الکترومغناطیس در حین گذر لوله مسی از داخل میدان به عنوان عیب شناسایی می‌شود. دستگاه به صورت خودکار سیگنالی را به بخش دیگر خود ارسال و بر اساس نوع فرآنید، قسمت معیوب به ضایعات منتقل و یا با جوهر مارک‌دار می‌شود.

    عبور پیوسته محصول
   – غلتک‌های هدایت کننده
   – دیتکتور عبور محصول
   – پراب تشخیص
   – افشانۀ جوهر
   – قسمت رنگ

2- کوانتومتر

اصول کار دستگاه کوانتومتر به صورتیست که با ایجاد جرقه در یک محیط خلاء باعث برانگیخته شدن عناصر در لایۀ سطحی نمونه شده و در نهایت ترکیب شیمیایی نمونه را ارائه می‌دهد. این دستگاه به شرایط محیطی بسیار حساس بوده و هرگونه تغییر در دما، رطوبت، لرزش، جریان هوا و غیره می‌تواند باعث تغییر در تنظیمات دستگاه شود. عبارت Check before use که سازنده در مورد این دستگاه بیان می‌کند، نشان می‌دهد که کاربر هر بار پیش از استفاده از آن باید از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل نماید. در شرکت صنایع مس قائم از دستگاه کوانتومتر ساخت شرکت آلمانی کوانترون، به عنوان یکی از پیشگامان این شگرد در جهان، استفاده می شود. مبنای عملی دستگاه کوانتومتر تولید نور و اندازه‌گیری آن است. به طور کلی هر نور ماهیت مخصوص به خود را داشته و برای هر عنصر مختص به همان عنصر است. نور وارد شده به قطعه‌ای به نام Grating برخورد کرده و همانند منشور، بازتابش آن تفکیک می‌شود. محدودۀ طول موج نورهای تفکیک شده بین 170 تا 320 نانومتر است. این درحالیست که محدوده نور مرئی بین 190 تا 320 نانومتر بوده و خارج از این مقدار منطقه ماوراء بنفش و مادون قرمز است. نورهای برگشتی برای هر عنصر در مکان مشخصی از یک دایره موسوم به دایره Rowland بازتابش شده و در همان محل دیتکتوری وجود دارد که وظیفه آن تبدیل نور به سیگنال الکتریکی است؛ بدین صورت که هر چه مقدار عنصر در داخل نمونه بیشتر باشد، شدت نور بیشتر بوده و در نتیجه سیگنال الکتریکی قوی‌تری وجود خواهد داشت.

3- تست کشش

این آزمون خواص مکانیکی لوله مسی را در دمای محیط محاسبه می‌کند. پارامترهایی همچون استحکام تسلیم، استحکام نهایی و درصد افزایش طول قابل اندازه‌گیری هستند. اطلاعات به دست آمده به منظور مقایسۀ انواع لوله مسی با یکدیگر، رد و یا قبول محصول، تحقیق و توسعه، کنترل کیفیت و طراحی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دستگاه مورد استفاده برای انجام آزمون کشش باید دارای استانداردهای اجباری در این زمینه باشد. همچنین نیروی اعمالی برای کشش نمونه، حتماً باید در محدودۀ مجاز دستگاه بوده و گر نه نتایج قابل استناد نخواهد بود.

شرکت صنایع مس قائم از دستگاه کشش ساخت شرکت تاینیوس اولسن آلمان استفاده می‌کند. این دستگاه به یک نرم‌افزار آنالیز داده متصل است که نتایج حاصل از اندازه‌گیری خواص مکانیکی نمونه‌های استاندارد توسط آن ارزیابی و اعلام می‌شود. این نتایج در نهایت با درخواست مشتری مقایسه و لوله مسی پذیرفته و یا رد می‌گردد.

4- میکروسکوپ نوری

میکروسکوپ نوری برای اندازه‌گیری هر دو پارامتر اندازه دانه و مشخصات ابعادی لوله‌های داخل شیاردار مورد استفاده قرار می‌گیرد. فلزات به دلیل دارا بودن شبکه کریستالی دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که آنها را از مواد دیگر (آمورف) متمایز می‌سازد. یکی از این ویژگی‌ها نظم شبکه‌ای و یا به عبارت بهتر نظم در نحوۀ قرارگیری اتم‌ها است. بر اساس همین ویژگی و پس از انجام فرآیند آماده‌سازی نمونه‌های لوله مسی، میانگین اندازه دانه محصول به دست می‌آید که به عنوان یکی از پارامترهای اصلی کیفیت محصول مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از آنجا که یکی دیگر از ویژگی‌های فلزات جلاپذیری است، می‌توان با استفاده از این خاصیت به بررسی ریزساختار فلزات پرداخت. در بررسی‌های متالوگرافی، در واقع اجزاء تشکیل دهندۀ فلزات (دانه-Grain) از لحاظ شکل و اندازه بررسی می‌گردد. به فصل مشترک دو یا چند دانه، مرز دانه (Grain Boundary) گفته می‌شود. با انجام فرآیند اچ، مرزهای دانه به دلیل دارا بودن انرژی بیشتر خورده شده و در نتیجه اختلاف سطح به وجود آمده، در زیر میکروسکوپ قابل مشاهده خواهند بود. به صورت مشابه، اندازه‌گیری ابعاد دندانه‌ها و ارتفاع شیار در محصولات اینرگروو (داخل شیاردار) تنها با استفاده از همین میکروسکوپ میسر بوده و بدین منظور مقطع محصول پس از آماده‌سازی و قرارگیری در زیر میکروسکوپ تحت آنالیز نرم‌افزاری تصویر قرار می‌گیرد.

×

مس قائم

× آماده پاسخگویی هستیم