صنایع مس قائم

داخل شیاردار

لوله‌های مسی داخل شیاردار یکی از محصولات تولیدی شرکت صنایع مس قائم است. جهت افزایش هدایت حرارتی لوله‌ها، سطح داخلی لوله به صورت شیارهای دواری تولید می‌شود که با افزایش سطح مؤثر و ایجاد جریان گردابی در سیال خنک کننده و همچنین توزیع یکسان آن در فضای داخلی لوله، قدرت و بازده خنک‌کنندگی را افزایش می‌دهد. ضریب هدایت حرارتی این لوله ها 1.8 تا 2 برابر لوله‌های بدون شیار است. مصرف عمدۀ این محصول در صنایع برودتی و حرارتی است که در آن‌ها نیاز روزافزون به افزایش بازده و کاهش مصرف انرژی حس می‌شود.

×

مس قائم

× آماده پاسخگویی هستیم