صنایع مس قائم

فشار داخلی مجاز لوله‌های مسی ساخته شده در شرکت صنایع مس قائم از رابطۀ بارلو پیروی می‌کند. این رابطه برای استوانه‌های جدار نازک و در استاندارد ASTM B31 برای فشار داخلی لوله‌ها بیان شده است. این رابطه فشار داخلی مجاز لوله را به پارامترهای ابعادی و مقاومت آلیاژ لوله مرتبط می‌نماید.

در رابطۀ بارلو، S مقاومت طولانی مدت در حین عملکرد است که در استاندارد ASTM B31 در قسمت اول زیر نام «مواد» آورده شده است. مقدار مجاز این تنش تابعی از دمای کاری و درجه سختی لوله (سخت یا نرم) است. برای محاسبۀ فشار مجاز لوله‌های مسی تولیدی صنایع مس قائم قطر خارجی و ضخامت دلخواه را بر حسب میلیمتر در کادرهای پایین وارد نمایید تا نتایج محاسبات را بر مبنای دو یکای «psi» و «bar» به دست آورید.

 

البته باید در نظر داشت که تنش مجاز، تنها بخش کوچکی از استحکام نهایی مس هستند. در طراحی یک سیستم، نواحی مربوط به اتصالات نیز باید مد نظر قرار گیرند چرا که طبق اصول طراحی، مقاومت ضعیف تر (مربوط به لوله و یا اتصالات) مقاومت کل سیستم را تعیین می‌نماید. به طور کلی می‌توان گفت در سیستم‌هایی که اتصالات از طریق لحیم‌کاری انجام شده است، محل جوش نسبت به قسمت‌های دیگر استحکام کمتری داشته و فشار مجاز کل سیستم را کنترل می‌کند. همچنین در اتصالات جوش برنج، باید اعداد مربوط به لوله‌های آنیل شده را در محاسبات مورد استفاده قرار داد چرا که حرارت ناشی از فرآیند جوشکاری باعث آنیل موضعی لوله می‌گردد.

×

مس قائم

× آماده پاسخگویی هستیم